ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2010 - 2017
Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ AREPO ( Ένωσηs των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης) 
PRESIDENT OF AREPO (Association of European Regions for Products of Origin  2017 -2019)